top of page

Som patient/pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl til Dansk patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

Det, der skete her, burde ikke være sket.

Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling.

Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsenet generelt.

Din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt.

bottom of page